Autodesk Maya یکی از پیشرفته ترین نرم افزارهای ساخت انیمیشن در مشهد آی تی است